“Je moet van twee kanten komen

om elkaar te ontmoeten”

Stef Bos

Werkwijze

Aanmelding

Sluit je vraag aan bij De Buitenplaats en spreekt mijn aanpak je aan? Dan kun je je aanmelden door te mailen of te bellen:

In een telefonisch kennismakingsgesprek kunnen we samen verkennen of mijn praktijk de juiste plek voor je is. Hierna plannen we een intake, kom je op de wachtlijst of krijg je advies over waar je een beter passende behandeling kunt krijgen.

Voor verwijzers

Als verwijzer kunt u de verwijsbrief meegeven aan de cliënt, versturen per post naar:

De Buitenplaats, Psychologiepraktijk  t.a.v. E. van der Velde, zwarteweg 62 -8017 AZ in Zwolle

of versturen via zorgmail naar:

Wachttijd

Helaas is er op dit moment weer een aanmeldstop. Het is voorlopig niet mogelijk om op mijn wachtlijst geplaatst te worden.  

Laatste actualisatie van de wachttijd: 11-6-2024

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Intake en behandeling

Intake

Voor de intake regel je een verwijsbrief bij de huisarts (zie kosten en vergoeding) en vul je enkele vragenlijsten in die ik je heb toegestuurd. Bij het eerste gesprek neem je de verwijsbrief, ondertekende behandelvoorwaarden, een identiteitsbewijs en het pasje van de ziektekostenverzekeraar mee.

Tijdens de intakefase staan we stil bij je klachten en hulpvraag om een goede inschatting te kunnen maken welke vorm van behandeling het beste aansluit. Er zal een vragenlijst worden ingevuld (HoNOS+) om in te schatten bij welk zorgvraagtype je problematiek past. Het zorgvraagtype bepaalt de duur van de behandeling, maar in de generalistische basis ggz gaat het meestal om relatief kortdurende behandeling (van een paar sessies tot max. 15).

Als er iets anders of meer nodig is dan ik kan bieden, kan ik met je meedenken over andere mogelijkheden.

Behandeling

We zullen samen overleggen over het uiteindelijke behandelplan. Ik maak gebruik van verschillende behandelmethoden. Vaak werk ik met een combinatie van verschillende elementen uit deze methodieken. We zullen regelmatig evalueren of we nog op de goede weg zijn en het behandelplan zo nodig bijstellen.

Meestal is de behandeling individueel, maar er is ook altijd ruimte om een partner of andere naaste mee te nemen. In het geval van een chronische ziekte of kanker betrek ik vaker partners of zo nodig het hele gezin. De behandeling wordt afgesloten door middel van een evaluatiegesprek en het invullen van een vragenlijst. Bij voorkeur stuur ik dan ook een bericht aan je huisarts, maar alleen als jij akkoord bent.

Lees meer over de kosten bij kosten en vergoeding.