Behandelmethoden

 • EMDR

  Een behandelmethode voor mensen die last blijven houden van ingrijpende, schokkende gebeurtenissen.

 • Cognitieve gedragstherapie

  Een actieve behandelmethode waarbij je leert om je eigen gedachten en gedrag te onderzoeken en aan te passen.

 • Acceptance and commitment therapy (ACT)

  Een behandelmethode die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met moeilijkheden die ze tegenkomen (acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze echt belangrijk vinden (commitment).

 • Mindfulness

  Een methode waarmee je leert om je bewuster te worden van je ervaringen (gedachten, emoties, lichamelijke sensaties) in het hier en nu, zonder oordeel en zonder dat je er direct iets aan hoeft te veranderen. Het is een aandachtstraining, gericht op het doorbreken van automatische patronen en het bewuster maken van keuzes. Mindfulness wordt bij de Buitenplaats ook aangeboden in het officiële 8-weekse programma, zowel individueel als in kleine groepjes. Zie mindfulness en compassie.

 • Schemagerichte therapie

  Schemagerichte therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die effectief is gebleken in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in patronen (ook wel schema’s genoemd) die aan de problematiek ten grondslag liggen. Schema’s bepalen hoe men kijkt naar zichzelf, naar anderen en naar de wereld om ons heen. Het herkennen van de schema’s is een eerste stap in het veranderingsproces. Met gedragsmatige, cognitieve en ervaringsgerichte technieken wordt de problematiek behandeld. Daarbij wordt ingegaan op de dagelijkse leefsituatie en de traumatische ervaringen uit de kindertijd. In de basis ggz wordt in principe geen persoonlijkheidsproblematiek behandeld, maar het kan in mijn praktijk wel ingezet worden om hardnekkige patronen te helpen doorbreken.

  Voor meer informatie zie: www.schematherapie.nl

 • Lichaamsgerichte therapie

  Deze methode is vooral gericht op het naar binnen gaan, het voelen en het ervaren, om zo in contact te komen met de wijsheid van het lichaam. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. ademhalingsoefeningen, focusoefeningen, dromen of mindfulness.

 • Sensorimotorische psychotherapie

  Bij trauma. Dit is een methode waarbij je met kleine stapjes, in je eigen tempo, de spanning gaat ontladen. Hierdoor nemen de stresssymptomen geleidelijk af en wordt de impact van het trauma tot hanteerbare proporties teruggebracht. NB: ik ben alleen opgeleid in level I, en behandel geen complexe hechtingstrauma’s.

 • Wandeltherapie

  Een vorm van therapie waarbij je wandelt in de natuur. De beweging (het lopen) en de omgeving (de natuur) worden benut in de therapie. Elementen van bovengenoemde therapiestromingen worden geïntegreerd in de wandelsessies. Zie verder www.debuitenpsychologen.nl.

 • E-health

  Ik ben aangesloten bij Therapieland. Dit is een online omgeving waarin je zelfstandig allerlei modules kunt volgen voor verschillende psychische klachten. Daarnaast is er een vragenlijstportaal. Tenslotte is het ook mogelijk om via therapieland te beeldbellen. Als het je aanspreekt om ook op deze manier aan je herstel te werken, kunnen we dat aanvullend op de face to face gesprekken inzetten.

 • Compassiegerichte therapie

  Een methode die vooral bedoeld is voor mensen die lijden aan hoge niveaus van zelfkritiek en schaamte. Het helpt je om vriendelijker te zijn voor jezelf en anderen, beter voor jezelf te zorgen en om je veilig en bekwaam te voelen in een wereld die overweldigend kan lijken. De training wordt ook als 8-weeks programma in groepsverband aangeboden. Zie mindfulness en compassie.