Kosten en vergoeding

Vergoede zorg

Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met alle verzekeraars. Bij behandeling in de ggz ben je, los van wanneer je behandeling start, altijd elk kalenderjaar je eigen risico kwijt (wettelijk vastgesteld bedrag van minimaal 385 euro). Het overige deel kan volledig vergoed worden door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is sprake van een zogenaamde DSM-5 diagnose. De DSM-5 is een diagnostisch handboek dat gebruikt wordt door psychologen en psychiaters. Voorbeelden zijn een posttraumatische stressstoornis, een depressie of een angststoornis.
  • Er is een ondertekende verwijsbrief van de huisarts is, gericht aan mij/mijn praktijk in de generalistische basis ggz, met een datum vóór ons intakegesprek, de agb-code van de huisarts èn het vermoeden van een DSM-5 diagnose.

NB: Uitzondering is verzekering Zorg en Zekerheid: je kunt hier maar een beperkt aantal minuten vergoed krijgen: kort=300 minuten, middel=500 minuten, intensief=750 minuten, chronisch=750 minuten.

De sessies die vergoed worden, worden per maand rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar int bij jou je eigen risico voor zover nog niet betaald.

Per 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ, het zogenaamde zorgprestatiemodel. Doel van dit model is meer transparantie. Het moet voor iedereen duidelijk zijn welke zorg is geleverd. Dit is terug te vinden op de nota. Kijk hier voor meer informatie.

Met behulp van een vragenlijst, de HoNOS+ wordt geïnventariseerd onder welk zorgvraagtype de problematiek valt. In de regel zijn de zorgvraagtypes 1 t/m 4 van toepassing in de basis GGZ. Bij uitzondering worden de zorgvraagtypes 5 tot en met 8 behandeld maar meestal is behandeling in de specialistische ggz dan passender. De duur van de behandeling is afhankelijk van het zorgvraagtype en de kosten hangen af van de duur van de sessies. In de regel duren sessies drie kwartier tot een uur, in sommige gevallen anderhalf uur. In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken.

Overzicht zorgverzekeraars waarmee ik contracten heb in 2024:

Zilveren Kruis
Interpolis
FBTO
De Friesland
De Christelijke Zorgverzekering
ZieZo

Niet-vergoede zorg

Er is een aantal een aantal diagnoses uitgezonderd van vergoeding, zoals de aanpassingsstoornis, partner-relatieproblemen, psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen en werkgerelateerde problematiek.

Voor deze en eventuele andere klachten of vragen kun je wel bij mij terecht, maar dan is de behandeling geheel voor eigen rekening. Het tarief voor sessies die buiten de vergoeding vallen is € 100,-.  Ook als je de behandeling zelf wilt betalen, is het tarief € 100,- per sessie.

No show

Als je een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24 uur voor de afspraak) afzegt, kan ik geen nieuwe afspraak meer maken. De kosten van deze sessie zijn daarom voor uw rekening (no show). Het tarief hiervoor is €67,50. Deze kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekering.

Supervisie

Bij supervisie werk ik doorgaans met dubbele sessies, wat neerkomt op anderhalf uur face to face en een half uur voorbereiding. Kosten hiervoor zijn €200,- per dubbele sessie.